Dejavnosti

Splošna psihiatrična ambulanta

Dirona, klinika za psihiatrijo in psihoterapijo d.o.o., ima koncesijo in je vključena v javno zdravstveno mrežo. Od septembra 2007 deluje na Povšetovi 29 v Ljubljani.

Za pregled pri nas ne potrebujete nujno napotnice, čeprav svetujemo, da jo imate. Naročite se lahko naročite po telefonu ali elektronski pošti (naročanje). V kolikor vas je na pregled napotil izbrani družinski zdravnik, vljudno prosimo za podatke o izdani elektronski napotnici. 

Če ste se v preteklosti že zdravili pri psihiatru, ambulantno in/ali v bolnišnici, ali ste bili pregledani v ambulanti za nujno psihiatrično pomoč, vljudno prosimo, da prinesite izvide s seboj na prvi pregled pri nas.

Pri krajšanju čakalne dobe nam lahko pomagate tudi vi, tako da pravočasno sporočite, če vam termin, ki smo ga rezervirali za vas, ne ustreza, in bi želeli novega, ali ga ne potrebujete več, ker ste se odločili pomoč poiskati drugje.

Sistemsko svetovanje in terapevtsko delo z družinami in pari

Sistemsko svetovanje in terapevtsko delo z družinami in pari je namenjeno družinam, zakonskim in izven zakonskim zvezam, ki se soočajo z različnimi težavami, ki porušijo družinsko oz. partnersko ravnovesje, kot so kronična bolezen, odraščajoči otroci, izguba, izčrpavanje v nesoglasjih in prepirih. Namenjena je tudi parom, ki želijo izboljšati kvaliteto svojega odnosa in medsebojne komunikacije.

Proces terapije se razlikuje v svoji intenziteti in trajanju, odvisno od problema, ki je v ospredju, ter motivacije vpletenih za spremembo. Včasih je za začetek spremembe dovolj le nekaj srečanj, včasih pa je za to potrebnih več mesecev ali let. Srečanja z družinami in pari potekajo približno enkrat mesečno in trajajo 60 minut.

Pri delu s družinami in pari sodelujemo z Inštitutom za družinsko in sistemsko psihoterapijo.

Individualna psihoterapija

Psihoterapija je terapija s pogovorom. Poznamo različne vrste psihoterapij, razlikujejo se glede na teoretično osnovo na katere se opirajo. V Dironi nudimo analitično, suportivno in kognitivno vedenjsko psihoterapijo.

Analitično orientirana psihoterapija pomaga posamezniku raziskati in odpraviti vzroke za težave, ki ga omejujejo v življenju. Spodbuja osebnostno rast in utrjuje pozitivno samopodobo ter samospoštovanje. Odpravlja dejavnike, ki posameznika ovirajo, da v celoti izkoristi vse svoje potenciale. V zadnjih desetletjih je nevroznanost dokazala, da gre za učinkovito, vendar dolgotrajno metodo zdravljenja. Izvaja se individualno, srečanja so enkrat do trikrat tedensko in trajajo 50 minut. Predvideva se dolgotrajno zdravljenje, ki traja najmanj dve leti.

Suportivna psihoterapija je manj zahtevna oblika psihoterapije, ki posamezniku nudi pomoč in oporo pri iskanju ustreznejših načinov reševanja težav, s katerimi se sooča. Poteka enkrat na 14 dni in traja 50 minut.

Kognitivno vedenjska terapija je namenjena zlasti osebam z anksiozno in depresivno motnjo, ki želijo dobiti vpogled v mehanizme, ki vzdržujejo neprijetne simptome, in se želijo naučiti veščin ter drugačnih miselnih vzorcev, ki jim bodo pomagali nadzorovati težave. Srečanja običajno potekajo enkrat tedensko in trajajo 50 minut. Večina klientov se v 10-12 srečanjih nauči obvladovanja neprijetnih simptomov in s tem doseže zadovoljivo raven vsakodnevnega funkcioniranja.

Skupinska psihoterapija

Skupinska psihoterapija je oblika psihoterapije, ki se izvaja v skupinah. V Dironi izvajamo skupinsko analitično in suportivno psihoterapijo.

Izkušnjo analitične psihoterapije lahko opišemo z besedami članice analitične skupine, ob koncu zdravljenja: 

“Nikakor ne morem reči, da je to delo lahko. V resnici je zelo zahtevno in marsikdaj zelo boleče. Ni lahko prepoznati svojih čustev, če si večino svojega življenja intenzivno delal na tem, da jih potlačiš in zanikaš. Ni jim lahko pogledati v obraz, si jih priznati in se z njimi sprijazniti… Skupina je pri tem v veliko pomoč. Bolj ko si sam iskren do sebe in svojih čustev, bolj ko so iskreni člani skupine, in bolj ko si upajo priznati, lažje se poglobiš vase in preneseš bolečino, ker jo deliš z drugimi. Hkrati postajajo tvoja čustva bolj jasna, s tem pa tudi tvoje življenje.”

Skupinska analiza temelji na opažanju, da skupina odpira za svoje člane in članice pomembne teme in da lahko doseže globoke, trajne spremembe v njihovem življenju. Izhaja iz teoretskega izhodišča psihoanalize. Na Dironi poteka v majhnih skupinah, ki štejejo do 8 članov in so polodprtega tipa. Potekajo v tedenskih srečanjih, ki trajajo 60 minut.

Skupinska suportivna psihoterapija je manj zahtevna oblika skupinske psihoterapije. Podobno kot individualna oblika je njen namen, da posamezniku nudi pomoč in oporo pri iskanju ustreznejših načinov reševanja težav, s katerimi se sooča. Poteka enkrat na 14 dni in traja 90 minut.

Sistemska in analitično orientirana supervizija

Namenjena je kandidatom, ki so v učnem procesu sistemske, individualne in skupinske analitične terapije in terapevtom, ki želijo konzultacije v zvezi s svojim terapevtskim delom.

Preventivni programi za depresivne in anksiozne motnje

Delavnice za obvladovanje stresa in anksiozne motnje so edukacijske skupinske delavnice namenjene ljudem, ki se soočajo s tesnobo in/ali paničnimi napadi. Udeležence seznanijo z osnovnimi značilnostmi motnje, načini zdravljenja, samopomoči in preprečevanja ponovnih poslabšanj.

Sestavlja jih 8 srečanj, ki potekajo 1-krat tedensko 8 zaporednih tednov po uro in pol. Sestavljene so iz treh glavnih sklopov – spoznavanje motnje, načinov zdravljenje in metod za preprečevanje ter obvladovanje simptomov, kar vključuje tudi spoznavanje različnih sprostitvenih tehnik. Znotraj delavnic se uporabljajo osnovni vedenjsko kognitivni (VKT) pristopi, prostor in čas pa je namenjen tudi pogovoru znotraj skupine o lastnih izkušnjah in izzivih, ki jih prinese tesnoba in/ali panični napadi.

Logoterapija

Logoterapija je tretja Dunajska smer psihoterapije avtorja Viktorja E. Frankla, imenovana tudi duhovna psihoterapija. Osredotočena je na človeka kot enkratno in večdimenzionalno bitje, zato ga obravnava na vseh nivojih: kot telesno, duševno socialno in duhovno bitje.

Ukvarja se z iskanjem življenjskega smisla, oziroma volje do smisla in smisla na sploh- tega kar se človeku dogaja, s čimer se sooča, četudi gre za krizne in kritične življenjske dogodke ali okoliščine. Trudi se v vsakem slabem poiskati tudi nekaj dobrega. Dotika se vprašanj ljubezen, vrednot, vesti in odgovornosti, zato je primerna oblika psihoterapije za ljudi vseh starosti. Poskuša najti zapolnitev praznine, dolgočasja, ki pesti ljudi, ki živijo v izobilju in jim navidezno nič ne manjka. 

Avtogeni trening

Avtogeni trening je metoda, ki jo je okoli leta 1930 razvil nemški psihiater in nevrolog dr. Johannes Schultz. Metodo je označil kot “koncentrativno samosprostitev”. Torej gre za način, ko se z zbranostjo duha lahko rešimo napetosti. Glavno orodje avtogenega treninga je naša misel oziroma predstava. S pomočjo predstave umirimo telo od vsakdanjih napetosti, saj se živa in vztrajna predstava odraža v človekovem vedenju in v delovanju telesnih funkcij.

Avtogeni trening ima danes mesto predvsem kot ena izmed sprostitvenih tehnik, ki pripomore k zmanjševanju tesnobe in omogoča lažje soočanje s številnimi stresi, ki so del našega vsakdana. V svoji osnovi je zaporedje vaj s katerimi se naučimo miselno predstavo spremenit v dejansko (telesno) doživljanje. Cilj je s pomočjo omenjenih vaj se naučiti zmanjšati tesnobo in telesni odziv ‘beg ali boj’ ter ga nadomestiti z občutkom miru in spokojnosti.

Tečaj poteka v obliki 8 skupinskih srečanj po 90 minut, ki so razporejeni v obdobju 3 mesecev.

Splošna psihiatrična ambulanta

Splošna psihiatrična ambulanta

Dirona, klinika za psihiatrijo in psihoterapijo d.o.o., ima koncesijo in je vključena v javno zdravstveno mrežo. Od septembra 2007 deluje na Povšetovi 29 v Ljubljani.

Za pregled pri nas ne potrebujete nujno napotnice, čeprav svetujemo, da jo imate. Naročite se lahko naročite po telefonu ali elektronski pošti (naročanje). V kolikor vas je na pregled napotil izbrani družinski zdravnik, vljudno prosimo za podatke o izdani elektronski napotnici. 

Če ste se v preteklosti že zdravili pri psihiatru, ambulantno in/ali v bolnišnici, ali ste bili pregledani v ambulanti za nujno psihiatrično pomoč, vljudno prosimo, da prinesite izvide s seboj na prvi pregled pri nas.

Pri krajšanju čakalne dobe nam lahko pomagate tudi vi, tako da pravočasno sporočite, če vam termin, ki smo ga rezervirali za vas, ne ustreza, in bi želeli novega, ali ga ne potrebujete več, ker ste se odločili pomoč poiskati drugje.

Sistemsko svetovanje in terapevtsko delo z družinami in pari

Sistemsko svetovanje in terapevtsko delo z družinami in pari

Sistemsko svetovanje in terapevtsko delo z družinami in pari je namenjeno družinam, zakonskim in izven zakonskim zvezam, ki se soočajo z različnimi težavami, ki porušijo družinsko oz. partnersko ravnovesje, kot so kronična bolezen, odraščajoči otroci, izguba, izčrpavanje v nesoglasjih in prepirih. Namenjena je tudi parom, ki želijo izboljšati kvaliteto svojega odnosa in medsebojne komunikacije.

Proces terapije se razlikuje v svoji intenziteti in trajanju, odvisno od problema, ki je v ospredju, ter motivacije vpletenih za spremembo. Včasih je za začetek spremembe dovolj le nekaj srečanj, včasih pa je za to potrebnih več mesecev ali let. Srečanja z družinami in pari potekajo približno enkrat mesečno in trajajo 60 minut.

Pri delu s družinami in pari sodelujemo z Inštitutom za družinsko in sistemsko psihoterapijo.

Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija

Psihoterapija je terapija s pogovorom. Poznamo različne vrste psihoterapij, razlikujejo se glede na teoretično osnovo na katere se opirajo. V Dironi nudimo analitično, suportivno in kognitivno vedenjsko psihoterapijo.

Analitično orientirana psihoterapija pomaga posamezniku raziskati in odpraviti vzroke za težave, ki ga omejujejo v življenju. Spodbuja osebnostno rast in utrjuje pozitivno samopodobo ter samospoštovanje. Odpravlja dejavnike, ki posameznika ovirajo, da v celoti izkoristi vse svoje potenciale. V zadnjih desetletjih je nevroznanost dokazala, da gre za učinkovito, vendar dolgotrajno metodo zdravljenja. Izvaja se individualno, srečanja so enkrat do trikrat tedensko in trajajo 50 minut. Predvideva se dolgotrajno zdravljenje, ki traja najmanj dve leti.

Suportivna psihoterapija je manj zahtevna oblika psihoterapije, ki posamezniku nudi pomoč in oporo pri iskanju ustreznejših načinov reševanja težav, s katerimi se sooča. Poteka enkrat na 14 dni in traja 50 minut.

Kognitivno vedenjska terapija je namenjena zlasti osebam z anksiozno in depresivno motnjo, ki želijo dobiti vpogled v mehanizme, ki vzdržujejo neprijetne simptome, in se želijo naučiti veščin ter drugačnih miselnih vzorcev, ki jim bodo pomagali nadzorovati težave. Srečanja običajno potekajo enkrat tedensko in trajajo 50 minut. Večina klientov se v 10-12 srečanjih nauči obvladovanja neprijetnih simptomov in s tem doseže zadovoljivo raven vsakodnevnega funkcioniranja.

Skupinska psihoterapija

Skupinska psihoterapija

Skupinska psihoterapija je oblika psihoterapije, ki se izvaja v skupinah. V Dironi izvajamo skupinsko analitično in suportivno psihoterapijo.

Izkušnjo analitične psihoterapije lahko opišemo z besedami članice analitične skupine, ob koncu zdravljenja: 

“Nikakor ne morem reči, da je to delo lahko. V resnici je zelo zahtevno in marsikdaj zelo boleče. Ni lahko prepoznati svojih čustev, če si večino svojega življenja intenzivno delal na tem, da jih potlačiš in zanikaš. Ni jim lahko pogledati v obraz, si jih priznati in se z njimi sprijazniti… Skupina je pri tem v veliko pomoč. Bolj ko si sam iskren do sebe in svojih čustev, bolj ko so iskreni člani skupine, in bolj ko si upajo priznati, lažje se poglobiš vase in preneseš bolečino, ker jo deliš z drugimi. Hkrati postajajo tvoja čustva bolj jasna, s tem pa tudi tvoje življenje.”

Skupinska analiza temelji na opažanju, da skupina odpira za svoje člane in članice pomembne teme in da lahko doseže globoke, trajne spremembe v njihovem življenju. Izhaja iz teoretskega izhodišča psihoanalize. Na Dironi poteka v majhnih skupinah, ki štejejo do 8 članov in so polodprtega tipa. Potekajo v tedenskih srečanjih, ki trajajo 60 minut.

Skupinska suportivna psihoterapija je manj zahtevna oblika skupinske psihoterapije. Podobno kot individualna oblika je njen namen, da posamezniku nudi pomoč in oporo pri iskanju ustreznejših načinov reševanja težav, s katerimi se sooča. Poteka enkrat na 14 dni in traja 90 minut.

Sistemska in analitično orientirana supervizija

Sistemska in analitično orientirana supervizija

Namenjena je kandidatom, ki so v učnem procesu sistemske, individualne in skupinske analitične terapije in terapevtom, ki želijo konzultacije v zvezi s svojim terapevtskim delom.

Preventivni programi za depresivne in anksiozne motnje

Preventivni programi za depresivne in anksiozne motnje

Delavnice za obvladovanje stresa in anksiozne motnje so edukacijske skupinske delavnice namenjene ljudem, ki se soočajo s tesnobo in/ali paničnimi napadi. Udeležence seznanijo z osnovnimi značilnostmi motnje, načini zdravljenja, samopomoči in preprečevanja ponovnih poslabšanj.

Sestavlja jih 8 srečanj, ki potekajo 1-krat tedensko 8 zaporednih tednov po uro in pol. Sestavljene so iz treh glavnih sklopov – spoznavanje motnje, načinov zdravljenje in metod za preprečevanje ter obvladovanje simptomov, kar vključuje tudi spoznavanje različnih sprostitvenih tehnik. Znotraj delavnic se uporabljajo osnovni vedenjsko kognitivni (VKT) pristopi, prostor in čas pa je namenjen tudi pogovoru znotraj skupine o lastnih izkušnjah in izzivih, ki jih prinese tesnoba in/ali panični napadi.

Logoterapija

Logoterapija

Logoterapija je tretja Dunajska smer psihoterapije avtorja Viktorja E. Frankla, imenovana tudi duhovna psihoterapija. Osredotočena je na človeka kot enkratno in večdimenzionalno bitje, zato ga obravnava na vseh nivojih: kot telesno, duševno socialno in duhovno bitje.

Ukvarja se z iskanjem življenjskega smisla, oziroma volje do smisla in smisla na sploh- tega kar se človeku dogaja, s čimer se sooča, četudi gre za krizne in kritične življenjske dogodke ali okoliščine. Trudi se v vsakem slabem poiskati tudi nekaj dobrega. Dotika se vprašanj ljubezen, vrednot, vesti in odgovornosti, zato je primerna oblika psihoterapije za ljudi vseh starosti. Poskuša najti zapolnitev praznine, dolgočasja, ki pesti ljudi, ki živijo v izobilju in jim navidezno nič ne manjka. 

Avtogeni trening

Avtogeni trening

Avtogeni trening je metoda, ki jo je okoli leta 1930 razvil nemški psihiater in nevrolog dr. Johannes Schultz. Metodo je označil kot “koncentrativno samosprostitev”. Torej gre za način, ko se z zbranostjo duha lahko rešimo napetosti. Glavno orodje avtogenega treninga je naša misel oziroma predstava. S pomočjo predstave umirimo telo od vsakdanjih napetosti, saj se živa in vztrajna predstava odraža v človekovem vedenju in v delovanju telesnih funkcij.

Avtogeni trening ima danes mesto predvsem kot ena izmed sprostitvenih tehnik, ki pripomore k zmanjševanju tesnobe in omogoča lažje soočanje s številnimi stresi, ki so del našega vsakdana. V svoji osnovi je zaporedje vaj s katerimi se naučimo miselno predstavo spremenit v dejansko (telesno) doživljanje. Cilj je s pomočjo omenjenih vaj se naučiti zmanjšati tesnobo in telesni odziv ‘beg ali boj’ ter ga nadomestiti z občutkom miru in spokojnosti.

Tečaj poteka v obliki 8 skupinskih srečanj po 90 minut, ki so razporejeni v obdobju 3 mesecev.