NOVICE

Skupina za starše odtujenih otrok

V procesu razveze in postopka dodelitve skrbništva ter urejanja stikov z otroci, se žal dogaja, da eden od staršev začne postopoma, a vztrajno indoktrinirati otroka proti drugemu staršu, s katerim je otrok imel do tedaj dober odnos. Dolgi sodni procesi nehote pogosto pripomorejo k utrjevanju indoktrinacije otroka s strani starša, ki ga otrok vedno bolj doživlja kot dominantnega starša, in se zato vedno bolj prilagaja njegovim/njenim zahtevam in pričakovanjem, ter začne vedno bolj odklanjati drugega starša.

Namen skupine staršem odtujenih otrok je:

  • pomoč pri razumevanju procesa odtujevanja, ki pripelje do otrokovega odklonilnega in pogosto odkrito sovražnega vedenja;
  • podpora in svetovanje, kako ravnati, da staršem, bivšim zakoncem, ki otroka odtujujejo, ne ponujajo dodatnih možnosti za krepitev indoktrinacije;
  • podpora in svetovanje pri prizadevanjih, da odtujeni starši ohranijo svojo prisotnost v otrokovem življenju;
  • psihološka pomoč pri spopadanju in predelavi intenzivnih čustev, ki jih prinaša izkušnja odtujenega starševstva;
  • podpora in pomoč pri ohranjanju kvalitete življenja kljub boleči izkušnji neizpolnjenega starševstva;
  • priprava na ponovno vzpostavitev odnosa z odtujenim/i otrokom/otroci.


Skupina, ki jo bo vodila Dubravka Trampuž, dr. med., se začne takoj, ko se prijavi zadostno število staršev. Potekala bo 1-krat mesečno, posamezno srečanje traja 90 minut.