Kratka predstavitev  English 

 

 

Inštitut za družinsko in sistemsko psihoterapijo (Inštitut za SDP) je zasebni zavod ustanovljen z namenom promoviranja sistemske psihoterapije za družine in posameznike ter sistemskega svetovanja družinam in drugim sistemom.
Ustanoviteljice so specialistke psihiatrije, pedopsihiatrije in klinične psihologije s končanim podiplomskim štiriletnim izobraževanjem iz sistemske družinske psihoterapije.

Prednostne naloga Inštituta za DSP so:

  • Razvoj sistemske družinske psihoterapije pri zdravljenju duševnih obolenj in motenj ter  preprečevanje posledic duševnih obolenj in motenj pri posamezniku in družini;
  • Razvoj izobraževalnih programov iz sistemske družinske psihoterapije za strokovnjake, ki delajo ali se pri svojem delu srečujejo s posamezniki in družinami katerih član se zdravi zaradi duševne bolezni ali motnje;
  • Razvoj programov zdravljenja in preprečevanja nasilja, psihične, fizične in spolne zlorabe v družinah;
  • Seznanjanje strokovnjakov s področja medicine, psihologije, socialnega in pedagoškega dela s pomenom družinskega konteksta. za potek in uspešnost zdravljenja kroničnih duševnih in telesnih obolenj, nudenja psihološke in socialne pomoči posameznikom in družinam v stiski, vzgojno izobraževalnih programih otrok in mladostnikov.

Sistemska psihoterapija družin in posameznikov temelji na celostnem pristopu pri razumevanju stisk in težav posameznika, posameznih članov družine (recimo staršev ali zakoncev) in družine kot celote. Pri razumevanju čustvenih, vedenjskih ali bolezenskih težav, ki prizadenejo posameznika in njegovo družino, upošteva tako značilnosti posameznega družinskega člana - njegov psihosocialni razvoj ter biološke in dedne dejavnike -  kot tudi vplive zunanjega okolja, dinamiko družine in medosebnih odnosov znotraj in zunaj družine. Upoštevanje vseh dejavnikov, ki vplivajo na duševno in telesno zdravje posameznika in funkcionalnost družinskega sistema, izboljšuje rezultate zdravljenja tako duševnih težav in bolezni kot tudi telesnih. Družinam in zakoncem ali partnerjem, ki so se iz različnih razlogov znašli v krizi, pomaga poiskati pot iz krize in ojačati njihove lastne moči in sposobnosti za reševanje težav s katerimi se srečujejo.