Izdelava strokovnih mnenj  English 

 

 

Inštitut za SDP izdeluje  strokovna mnenja po naročilu centrov za socialno delo ali sodišča.

Strokovna mnenja za sodišča in centre za socialno delo izdelujejo izkušeni sistemski družinski psihoterapevti, ki so hkrati tudi zapriseženi sodni izvedenci. Inštitut si prizadeva, da pri izdelavi strokovnih mnenj sodelujeta vsaj dva sistemska terapevta.