Lokacija  English 

 

 

Sedež Inštituta za SDP je v Ljubljani, Povšetova 29, 1. nad.,
v prostorih klinike za psihiatrijo in psihoterapijo Dirona d.o.o.