Izobraževanje  English 

 

 

Inštitut za SDP sodeluje s Katedro za psihiatrijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pri izvajanju podiplomskega izobraževanja iz družinske dinamike in usposabljanju kandidatov z ustrezno izobrazbo za sistemsko psihoterapevtsko in svetovalno delo.

Inštitut organizira izobraževanja za učitelje in supervizorje sistemske psihoterapije. Vstopni kriterij je uspešno zaključen 4 letni študij sistemske psihoterapije.

Z namenom kontinuiranega izobraževanja sistemskih terapevtov organizira delavnice in predavanja, ki so odprta tudi za druge zainteresirane strokovnjake.

Podiplomski študij iz družinske dinamike in sistemske družinske terapije