Aktualni dogodki  English 

 

 

Delavnica

Inštitut za družinsko in sistemsko psihoterapijo v sodelovanju s Združenjem psihoterapevtov Slovenije organizira delavnico z naslovom:

Sistemska paradigma v praksi: drugačen način razmišljanja in delovanja v terapevtskem in svetovalnem kontekstu

Delavnica bo potekala v petek, 22.11.2013 od 13.30 do 18.00 v predavalnici katedre za psihiatrijo, Zaloška 29.

Na delavnici bosta sistemski in družinski  terapevtki  iz Anglije: Charlotte Burck iz Tavistock klinike v Londonu in Gwyn Daniel iz Inštituta za družinsko terapijo Oxford, predstavili osnovne koncepte in terapevtske veščine, ki jih je mogoče uporabiti v različnih delovnih kontekstih. Z ilustracijami iz lastne prakse bodo pokazale kako strokovnjaki pri reševanju stresnih in težavnih situacijah lahko črpajo iz lastnih moči in virov. Udeleženci bodo imeli možnost predstaviti dileme iz lastnih delovnih kontekstov.

Delavnica bo potekala v angleščini z možnostjo prevajanja.

Delavnica je namenjena strokovnjakom, ki delajo v različnih kontekstih dela z ljudmi, odraslimi in otroci (pedagogi, zdravniki, psihologi, socialni delavci…)

Povzetek delavnice v angleščini:

“Systemic Ideas in Practice: A different way to think and work”

Systemic thinking provides invaluable conceptual and practical tools to help professionals in their interactions both with their clients and with the organisational contexts in which they work. With its focus on relational patterns and on understanding multiple perspectives, it can provide creative ways of empowering professionals in managing difference and conflict both within families and within teams and organisations.

In this workshop, Charlotte Burck and Gwyn Daniel will introduce some key concepts and therapeutic skills which can be applied to a whole range of professional tasks and contexts. These  include finding ways to be creative in stuck therapeutic or organisational situations, working with diversity and difference with families or within teams and how practitioners can utilise their our own strengths and resources in the midst of  stressful and difficult work. They will illustrate their ideas with examples from their work in different contexts and there will be opportunities for participants to discuss their own practice dilemmas.

 S simbolično kotizacijo 10 eur si boste zagotovili sodelovanje na delavnici in nam pomagali pri organizaciji delavnice.

Kotizacijo plačati na  račun Inštituta za dsp, Povšetova 29, 1000 Ljubljana, do 18.11.2013

TRR: SI56 03100-1002220 105