Terapevtsko in svetovalno delo
 English 

 

 

Sistemska psihoterapija in svetovanje sta namenjena posameznikom, parom, družinam in drugim sistemom, ki imajo težave:

  • V medosebnih odnosih;
  • V komunikaciji znotraj sistema in/ali komunikaciji z drugimi sistem;.
  • Pri vzgoji otrok in mladostnikov;
  • Na čustvenem in/ali vedenjskem področju;
  • Z depresijo, tesnobo, paniko.;
  • Vezane na duševno motnjo ali bolezen;
  • Vezane na kronično telesno bolezen ali invalidnost;
  • Zaradi nasilja, fizične, psihične ali spolne zlorab;.
  • Zaradi spremenjenih odnosov v družini kot posledici izgube, ločitve, na novo sestavljene družine.

Terapevtsko in svetovalno delo s posameznikom praviloma izvaja en sistemski psihoterapevt, medtem ko se pri terapevtskem delu z družino in drugimi sistemi terapevtu lahko priključi še en terapevt - opazovalec, ali tim dveh ali več sistemskih terapevtov. Naloga drugega terapevta oz. terapevtskega tima je, da terapevtu pomaga s svetovanjem oziroma še z enim pogledom na problem. Terapevtski tim svoja opažanja in razmišljanja družini posreduje indirektno preko terapevta ali izrazi direktno pred družino.

Terapevtsko delo s posamezniki, pari ali družinami je lahko individualno ali v skupini posameznikov, parov, družin. Skupino parov ali družin praviloma vodita dva sistemska psihoterapevta.